Bez kategorii

Stowarzyszenie Multi.Art z nagrodą w kategorii „animacja kultury”

Cieszymy się z nagrody Prezydenta Miasta Kalisza dla Stowarzyszenia Multi.Art w kategorii „animacja kultury”. Ogromnie gratulujemy Adrianowi Kempie, niezwykle aktywnemu członkowi naszego stowarzyszenia, za nagrodę w kategorii „sztuki wizualne”! Gratulujemy także prezesce stowarzyszenia – Ewelinie Knajdek-Marcinkowskiej za nominację w kategorii „upowszechnianie kultury” oraz wiceprezesce – Natalii Czarcińskiej za nominację w kategorii „animacja kultury”. To dla nas wszystkich ogromne wyróżnienie.

Od 2007 roku zajmujemy się tym, aby kulturę pokazywać, tworzyć, oswajać, przybliżać, czynić ją bardziej dostępną, rozmawiać o niej oraz się nią bawić i cieszyć. Ważne są dla nas działania społeczno-kulturowe, angażujące mieszkańców miasta. Ważne są dla nas tematy, które potrzebują być dyskutowane, o których trzeba rozmawiać i je przepracowywać. Ważne jest dla nas to, aby pokazywać rzeczy „inaczej”, z różnych perspektyw.

Od 14 lat, co roku, organizujemy Multi Art Festival. W jego programie za każdym razem znajdują się koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, pokazy filmowe, spacery. Staramy się, aby swoje miejsce w programie mieli także artyści związani z Kaliszem. To dla nas bardzo ważne, aby wspierać lokalnych twórców i działaczy kultury.

Zabiegamy o to, aby festiwal co roku był jeszcze ciekawszy i niósł jeszcze większą wartość dla jego uczestników i uczestniczek, dlatego od kilku lat organizujemy slam poetycki, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy rowerowe zwiedzanie kaliskich pomników i spływ Prosną z komentarzem na temat miejscowej flory i fauny.

Od kilku lat Multi Art Festival odbywa się w formule dwutygodniowej, a od zawsze wstęp na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia jest bezpłatny.

Pracujemy cały rok nie tylko nad kolejnymi edycjami Multi Art Festival’u. Od niemal roku jesteśmy gospodarzem Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4, które jest miejscem aktywności dla kaliszan i kaliszanek. W ciągu tego czasu odbyło się tam kilkadziesiąt bardzo różnych wydarzeń, skierowanych do wszystkich grup mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Wstęp na wszystkie wydarzenia w Domu Sąsiedzkim także jest bezpłatny.

W poprzednich latach (w tym roku przeszkodził temu wprowadzony stan epidemii) zorganizowaliśmy także dwie edycje spotkań sąsiedzkich na Skwerze Historycznym Rozmarek – „W-akacje” oraz dwie edycje bezpłatnego kursu z edukacji społeczno-kulturowej „Kalisz po sąsiedzku”, skierowanego do lokalnych liderów, aktywnych mieszkańców, pracowników kultury. Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy kilkadziesiąt bardzo, bardzo różnych wydarzeń.

Na koniec tego przydługiego tekstu ogromnie dziękujemy kaliskiej instytucji kultury – Wieży Ciśnień – za nominację do nagrody. To dla nas duże wzruszenie. Nominację odczytujemy nie tylko jako docenienie naszej pracy, ale także jako zwrócenie uwagi na to, że także organizacje pozarządowe – często mierząc się z brakiem stałego finansowania, lokalu na organizację działań, pracą członków często bez wynagrodzenia i często po godzinach (po swojej etatowej pracy w innej branży) – tworzą naszą kaliską kulturę i są jej aktywnym uczestnikiem.

Serdecznie gratulujemy innym laureatom nagród.

Informacje o nagrodach dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.