Multi Art Festival

Multi Art Festival niekomercyjny festiwal kulturalno-społeczny, który odbywa się raz do roku w Kaliszu na przełomie sierpnia i września. Chcemy angażować do uczestnictwa i twórczo inspirować wszystkich mieszkańców i mieszkanki Kalisza.

Festiwal stawia na interdyscyplinarność, interakcję z odbiorcą oraz budowanie wzajemnych relacji pomiędzy artystami, co prowadzi do nieszablonowych rozwiązań programowych — artystycznych i edukacyjnych.

Wszystkie propozycje programu Multi Art Festivalu są bezpłatne, co ma kluczowe znaczenie dla włączania mieszkańców Kalisza i okolic oraz pozytywnie wpływa na propagowanie uczestnictwa w kulturze, zachęcanie do aktywności, oswajanie sztuki oraz integrację społeczną różnych grup społecznych.

Chcemy, żeby Multi Art Festival odnosił się do różnych specyfik Kalisza i z nimi korespondował. Większość działań odbywa się w otwartej przestrzeni miasta. Wychodząc w plener ze znaczną liczbą wydarzeń (koncerty, wystawy, warsztaty, interwencje artystyczne) chcemy stworzyć otwarte strefy artystyczne, do których wstęp będzie miał każdy mieszkaniec miasta i turysta.