Archiwum

 • Oświadczenie Stowarzyszenia Multi.Art w związku z konkursem na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 na lata 2022–2024
  Zdecydowaliśmy się napisać te słowa, ponieważ dużo osób pyta nas, dlaczego Dom Sąsiedzki Podgórze 2–4 stoi pusty. Niestety nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, jednakże przedstawiamy nasze stanowisko. Urząd Miasta Kalisza dopiero na początku grudnia 2021 r. ogłosił konkurs dotyczący prowadzenia Domu Sąsiedzkiego. Mógł zrobić to kilka miesięcy wcześniej, co umożliwiłoby stałe funkcjonowanie Domu na przełomie roku (poprzedni konkurs obowiązywał do końca 2021 r.). Od 1 stycznia Dom jest zamknięty i “czeka” na wyniki konkursu. Niestety, 17 stycznia został on unieważniony bez podstawy prawnej. Nieuzasadnione w naszej opinii unieważnienie konkursu i ponowne ogłoszenie konkursu budzi nasz niepokój. Tym bardziej, że decyzja zapadła już po posiedzeniu komisji konkursowej, której zadaniem było wybranie podmiotu prowadzącego Dom. Urząd tłumaczy, że w notce informacyjnej o konkursie, umieszczonej na stronie internetowej kalisz.pl (https://www.kalisz.pl/…/konkurs-na-prowadzenie-domu…), podano nieprawidłowy termin składania ofert (13 stycznia zamiast 3 stycznia), przez co potencjalni zainteresowani mogli zostać wprowadzeni w błąd.Jednakże procedura konkursowa, w tym treść ogłoszenia i miejsce publikowania ogłoszenia określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie musi zawierać obowiązkowo:1) rodzaj zadania;2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;3) zasadach przyznawania dotacji;4) terminach i warunkach realizacji zadania;5) terminie składania ofert;6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Tego rodzaju ogłoszenie było zgodnie z w/w ustawą opublikowane w trzech miejscach: na stronie rewitalizacjakalisz.pl (https://rewitalizacjakalisz.pl/?p=8102), stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miasta. Informacja o konkursie umieszczona na stronie kalisz.pl nie była ogłoszeniem o konkursie, a zawierała odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym było ogłoszenie o konkursie. Dodatkowo zwracamy uwagę, że ustawa wskazuje także tylko dwie możliwości unieważnienia otwartego konkursu ofert, tj: brak ofert oraz brak ofert spełniających kryteria. W przypadku konkursu na “Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 na lata 2022–2024” z żadnej z nich Urząd Miasta Kalisza nie skorzystał. Tym samym mimo braku podstawy prawnej, unieważniono konkurs. W wyniku tego działania ponownie ogłoszono konkurs na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2–4. Dlaczego? Tego nie wiemy. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, że Dom nadal stoi pusty, a kaliszanie i kaliszanki są pozbawieni przestrzeni dla działań i spędzania czasu. Przerwane zostały także ważne i wartościowe przedsięwzięcia, m.in. projekt, który zainicjowali i realizują kaliscy seniorzy i seniorki. W naszym przekonaniu konkursowi na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2–4 towarzyszy brak przejrzystości, brak precyzji oraz brak partnerskiej komunikacji, które razem powodują narastającą obawę nie tylko o nasze – Stowarzyszenia Multi.Art – funkcjonowanie, ale także o strategię i jakość współpracy Urzędu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi. Cała sytuacja, również i nam, wydaje się bardzo skomplikowana, dlatego przedstawiamy uproszczoną chronologię zdarzeń: 7 grudnia – ogłoszenie konkursu (start Domu możliwy od 20 stycznia 2022 r.) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/760zarz2021.pdf)13 grudnia – wprowadzenie poprawek do konkursu (przesunięcie startu Domu na 24 stycznia) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/778zarz2021.pdf)3 stycznia – termin składania ofert. Z informacji Urzędu Miasta Kalisza wynika, że Stowarzyszenie Multi.Art złożyło ofertę jako jedyna organizacja 10 stycznia – posiedzenie komisji konkursowej, ocena oferty11 stycznia – pismo od organizacji pozarządowej o błędzie w aktualnościach kalisz.pl17 stycznia – decyzja Prezydenta o zamknięciu konkursu bez wybrania oferty (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/024zarz2022.pdf)17 stycznia – ponowne ogłoszenie konkursu (start Domu możliwy od 1 marca) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/026zarz2022.pdf) Uważamy, że ponosimy negatywne konsekwencje powyższych działań Urzędu Miasta Kalisza, mimo że dopełniliśmy wymogów i formalności, by nasza oferta była uczciwie oceniona w trybie, który został przewidziany w Ustawie i ogłoszeniu konkursowym. Teraz potrzebujemy Waszego – mieszkańców i mieszkanek, bywalców i bywalczyń Domu Sąsiedzkiego oraz przyjaciół i przyjaciółek Stowarzyszenia Multi.Art – wsparcia w tej sytuacji. Co możecie zrobić?Napiszcie do nas wiadomość: jak oceniacie działalność Domu? Za co cenicie Dom? Czego Wam najbardziej brakuje w czasie, kiedy Dom jest zamknięty?Powiedzcie znajomym o tej sytuacji Zachęcamy także kaliskie organizacje pozarządowe do zajęcia wspólnego stanowiska, do „mówienia jednym głosem”, żeby szanse w ubieganiu się o dotacje miejskie były przejrzyste i równe dla wszystkich, a przyszłość miejsc takich, jak Dom Sąsiedzki, była stabilna. Wkrótce zaproponujemy kaliskim organizacjom pozarządowym i Urzędowi Miasta Kalisza wspólne działania. Mamy nadzieję, że pozwolą one na zbudowanie wzajemnego zrozumienia, szacunku, poprawią komunikację, a także poszerzą wiedzę zarówno wśród przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu, jak i organizacji pozarządowych. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, zapraszamy do kontaktu (e-mail: stowmultiart@gmail.com)! Ekipa Stowarzyszenia Multi.Art i Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4
 • Za nami 15. Multi Art Festival oraz ponad 20 punktów w programie
  Koncertami na Skwerze Historycznym Rozmarek zakończył się wczoraj 15 Multi Art Festival. W programie trwającego od 27 sierpnia Festiwalu znalazło się ponad 20 wydarzeń, a wśród nich m.in. warsztaty, spotkania, koncerty czy rowerowy rajd. Nie było nudy. Jak co roku w programie trwającego prawie dwa tygodnie Festiwalu znalazły się różnorodne wydarzenia dla odbiorców i odbiorczyń w każdym wieku, zainteresowanych różnymi obszarami kultury. Uczestnicy i uczestniczki Festiwalu mogli więc wziąć udział m.in. w warsztatach tanecznych, w spływie Prosną (także z opcją tłumaczenia na Polski Język Migowy) współorganizowanym ze Stowarzyszeniem Polacy Dookoła Świata, stworzyć naturalne kosmetyki, zrobić wycinanki z papieru czy maty węchowe dla zwierząt. Nie zabrakło także pokazów filmowych, slamu poetyckiego czy okazji do potańczenia na silent disco. Gwiazdami finałowego koncertu byli Bitamina i Vito Bambino, którzy wystąpili na postawionej na Rozmarku scenie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w programie był jak co roku bezpłatny. Festiwal odbywał się głównie na Skwerze Historycznym Rozmarek, który na czas festiwalowych wydarzeń zamienił się w plenerową strefę kultury i relaksu dla dzieci i dorosłych. Wybrane wydarzenia odbyły się także w gościnnych przestrzeniach Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu czy w Akceleratora Kultury. Multi Art Festival jest organizowany przez Stowarzyszenie Multi.Art ze wsparciem kilkunastu wolontariuszek. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Kalisz oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Festiwal w tym roku finansowo lub rzeczowo wsparli także sponsorzy, a wśród nich: FB Antczak, Willish, Columbus, Runotex, Lazur, Piekarnia Spomia, Leroy Merlin, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp.zo.o. i Kontrabas Club. Zdjęcie: Tomasz Bąk Fotografia
 • Ogłaszamy Open call na działanie z zakresu sztuk wizualnych
  Ogłaszamy nabór projektów i rezydencji artystycznych podczas 15. Multi Art Festival. Tegoroczny festiwal ma być wybuchem radości i frajdy w (post-)pandemicznym, pełnym niepewności czasie. Festiwal będzie przede wszystkim okazją do spotkania. Czekamy na prace z obszaru sztuki i aktywizmu. Rezydencja potrwa tydzień, a poprzedzać ją może śledztwo i research artystyczny.  Zapraszamy artystki i artystów sztuk wizualnych i performatywnych, badaczki i badaczy, animatorki i animatorów życia kulturalnego, aktywistki i aktywistów do wzięcia udziału w open call – czekamy na propozycje działań performatywnych i animacyjnych, warsztatów, interwencji wokół idei spotkania oraz budowania wspólnoty i radosnego przeżywania kultury, działań realizowanych w przestrzeni miejskiej i w porozumieniu ze społecznością lokalną. Działania miałyby odbyć się wokół i na Skwerze Historycznym Rozmarek w Kaliszu, na którym odbywa się Festiwal.  Skwer jest miejscem dla nas szczególnym, spotykamy się tam z mieszkańcami i mieszkankami Kalisza organizując spotkania, warsztaty, koncerty. Do wspólnych działań zachęcamy także najbliższych sąsiadów. Skwer przypomina kaliszanom historię i tradycję miasta wielokulturowego. Oprócz miejsca pamięci, jest też na Skwerze mały trawnik i ulubione przez nas drzewa – akacje, wokół których można zbudować ideę rezydencji. Jesteśmy przekonani, że dziś bardziej niż dawniej potrzebujemy aktywności blisko natury oraz budowania wspólnot.  Oceniając zgłoszone projekty, ze szczególną uwagą przyjrzymy się propozycjom działań, które będą zakładać (współ-)pracę ze społecznością lokalną; działania procesowe, terenowe; dyskusje i interwencje w przestrzeni miasta; warsztaty.  Projekt stanie się częścią programu i zostanie zrealizowany w ramach 15. Multi Art Festival w terminie 28 sierpnia-4 września 2021 r. W ramach produkcji projektu zachęcamy do wykorzystania materiałów z odzysku lub pozyskanie ich we współpracy z odbiorcami działania. Na działania, realizowane w ramach open call oraz honorarium dla wybranej artystki/artysty, przeznaczamy kwotę w wysokości  2000 zł brutto. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod tym linkiem.
 • Ogłaszamy Open call dla solistek/solistów/zespołów muzycznych
  Pierwszy raz w naszej historii ogłaszamy open call skierowany do solistek, solistów i zespołów muzycznych. Wyłoniona w open call solistka, solista albo zespół muzyczny wystąpi 4 września 2021 na naszej multiartowej scenie pomiędzy koncertami Bitaminy a Vito Bambino. Preferujemy artystów z Kalisza i okolic, jednak nie wykluczamy dalszej lokacji. Wszystkie osoby zainteresowane wystąpieniem na naszej scenie prosimy o przesłanie – do 30 lipca 2021 r. do północy – przynajmniej trzech zarejestrowanych utworów muzycznych własnego autorstwa. Mile widziane również nagranie video z koncertu. Nie oczekujemy profesjonalnych nagrań, jednak muszą być one możliwie najlepszej jakości. Dodatkowo dołączcie zdjęcie promocyjne i napiszcie o sobie coś, co najlepiej opisze charakter Waszego grania i Was samych.  Zgłoszenia przesyłajcie na maila: kontakt@multiartfestival.pl. Nagrania na pendrivie lub płycie możecie również dostarczyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) do naszej siedziby w Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 w Kaliszu. Spośród przesłanych do nas zgłoszeń wybierzemy trzy, które naszym zdaniem najlepiej wpasują się w klimat muzyczny koncertu. Wybrane zespoły/solistki/solistów ogłosimy na naszym facebookowym profilu 10 sierpnia 2021 r. do północy.  Ostatecznego “finalistę” wybierzecie Wy poprzez głosowanie na naszym facebookowym profilu. Głosowanie odbędzie się w dniach od 11 do 21 sierpnia 2021 r. pod przygotowanymi na naszym profilu postami.  Zwycięzca wyłoniony przez publiczność wystąpi na naszej scenie pomiędzy Bitaminą a Vito Bambino oraz otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto. Przed przystąpienie do Open call koniecznie przeczytajcie Regulamin, który znajduje się pod linkiem.
 • Zgłoś swój pomysł do konkursu na minigrant #KulturaRatuje! Miasto w Twoich rękach i wygraj pieniądze na realizację działania
  Masz pomysł na działania kulturalne lub społeczno-kulturowe w swoim sąsiedztwie, na osiedlu lub ogólnie – w mieście? Nie wiesz, jak się do tego zabrać lub nie masz środków na realizację? Jest na to sposób – konkurs na minigrant #KulturaRatuje! Miasto w Twoich rękach! Co to takiego?  Minigrant #KulturaRatuje! Miasto w Twoich rękach to program dotacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Multi.Art. Mogą wziąć w nim udział wszyscy kaliszanie i kaliszanki. Każdy uczestnik i uczestniczka konkursu może liczyć na wsparcie Stowarzyszenia Multi.Art w opracowywaniu pomysłu, a w przypadku wygranej – na dotację w wysokości 1000 zł oraz pomoc przy realizacji działania. Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne, składające się z min. trzech osób, oraz młode organizacje pozarządowe. Jak długo trwa nabór wniosków? Swoje pomysły można zgłaszać od dziś, 7 maja. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2021 r. Wyniki konkursu Stowarzyszenie ogłosi do 10 czerwca 2021 r. Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu, który można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Multi.Art: https://multiart.org.pl/inne-projekty/minigrant/, a następnie pobrać wniosek, wypełnić go i wysłać na adres: kontakt@multiartfestival.pl. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można korzystać z pomocy wybranych członków i członkiń Stowarzyszenia Multi.Art (więcej informacji na stronie: https://multiart.org.pl/inne-projekty/minigrant/), lub kontaktując się poprzez mail: kontakt@multiartfestival.pl lub nr tel. 603 244 640, 793 910 333. Organizatorem konkursu na minigrant jest Stowarzyszenie Multi.Art. Kwota minigrantu pokryta jest w całości z zaoszczędzonych środków własnych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia w związku z przeprowadzeniem konkursu.